אירועים

הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים,
הדואג לדורות מחנך אנשים

יאנוש קורצ'אק, רופא, מחנך ופעיל חברתי יהודי-פולני